pexels-photo-1277397 (1)

Carpaal tunnel syndroom fysiotherapie

Het carpaal tunnel syndroom is een aandoening waarbij een zenuw ter hoogte van de pols bekneld zit. De oorzaak van deze ziekte is vaak onduidelijk. Soms zorgt een botbreuk, zwangerschap of aandoening zoals reuma voor een verhoogde kans op Carpaal tunnel syndroom. Bij Hand&Pols, Fysiotherapie en Revalidatie kunnen we u goed behandelen voor deze aandoening. Daarnaast kunnen we door middel van handtherapie uw herstel bevorderen wanneer u operatief geholpen bent aan het carpaal tunnel syndroom.

Wat is het carpaal tunnel syndroom?

Het carpaal tunnel syndroom is een veelvoorkomende aandoening waarbij een zenuw in de pols bekneld zit. De carpale tunnel, die zich bevindt bij het polsgewricht, geeft de plaats aan waar de zenuw bekneld zit. Door de carpale tunnel loopt een belangrijke zenuw evenals negen buigpezen. Deze lopen van en naar de hand en onderarm. Het carpale tunnel syndroom ontstaat wanneer er een zwelling optreedt in deze tunnel. De zwelling veroorzaakt druk op de zenuw, wat klachten veroorzaakt zoals pijn, tintelingen en gevoelloosheid rondom de pols.

  • Benieuwd waar we u kunnen helpen?

    Bekijk hier op welke locaties wij allemaal zitten

  • Locaties
pexels-photo-3818835

Wat veroorzaakt het carpaal tunnel syndroom?

De oorzaak is in veel gevallen nog onduidelijk. Het is wel duidelijk dat bepaalde factoren een aanleiding kunnen vormen voor het carpaal tunnel syndroom. Dit is bijvoorbeeld een zwelling van het glijweefsel van de pezen (ook wel tenosynovitis genoemd) een botbreuk of artrose. Het vasthouden van vocht bij hormonale veranderingen zoals tijdens de zwangerschap of in de overgang kan ook een zwelling veroorzaken in de carpale tunnel. In het geval van zwangerschap verdwijnt deze zwelling meestal weer in de periode na de bevalling. Ziektes zoals reuma, diabetes en schildklierafwijkingen kunnen ook een aanleiding zijn voor het ontstaan van een carpaal tunnel syndroom.

Wat zijn de klachten van het carpaal tunnel syndroom?

Klachten die u kunt ervaren zijn; pijn of gevoelloosheid rondom het polsgebied, tintelingen, een doof gevoel of een combinatie hiervan. Dit kan zowel in één als in beide handen optreden. De gevoelloosheid en het tintelen treedt meestal op in duim-, wijs- of middelvinger, of in een deel van de ringvinger. Veel patiënten merken dat de klachten voornamelijk ‘s nachts optreden. Sommige patiënten merken ook dat zij door deze ziekte minder goed dingen kunnen vasthouden en deze makkelijker laten vallen. Wanneer een carpaal tunnel syndroom niet behandeld wordt kan dit er zelfs toe leiden dat het gevoel in de hand permanent afwezig blijft. Op den duur kunnen de spieren van de duimmuis verdwijnen, waardoor de duimmuis slinkt. Krachtverlies in de hand is dan het gevolg. Hoe langer u met deze klachten blijft lopen, hoe groter de kans dat de zenuw dermate beschadigd, dat herstel langer duurt of zelfs niet mogelijk is. 

Met fysiotherapie de klachten van carpaal tunnel syndroom verminderen

Veel huisartsen zullen u in eerste instantie naar de handtherapeut sturen bij het vermoeden van een carpaal tunnel syndroom. De klachten zijn namelijk meestal zonder aanvullend onderzoek herkenbaar. Handfysiotherapie kan er op meerdere manieren aan bijdragen dat uw klachten verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Bij Hand&Pols Fysiotherapie en Revalidatie kunnen we u helpen met adviezen over uw werkhouding en het vermijden van bepaalde bewegingen.

  • Heeft u nog vragen?

    Neem dan contact met ons op

  • Contact

Niet-operatieve behandeling van het carpaal tunnel syndroom door fysiotherapie

Naast advies en begeleiding kunnen we u met een niet-operatieve behandeling helpen. Het belangrijkste is het aanmeten van een brace of het vervaardigen van een spalk, specifiek voor uw pols. Het achterhalen van de oorzaak kan belangrijk zijn, als het vermoeden bestaat dat dit veroorzaakt wordt door overbelasting of houding. Wij zullen dan met u kijken of er dusdanig veel invloed op deze belasting uit te oefenen is, dat de klacht kan verdwijnen. Aanvullend op de brace of spalk kunnen we uw pols intapen om de pijn te verlichten. Bij uitblijven van resultaat is het ook mogelijk om een corticosteroïd injectie te injecteren. Dit wordt door de huisarts gedaan of door een medisch specialist.

Operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom

Helpen bovenstaande methoden niet en zijn de klachten ernstig, dan kan ook voor operatieve behandeling gekozen worden om de klachten te verhelpen. De chirurg maakt dan door middel van een sneetje in uw handpalm het zogeheten dak van de carpale tunnel open. Hierdoor krijgt uw zenuw meer ruimte en staat hij minder onder druk. Vervolgens hecht de chirurg de wond dicht en verbindt hij deze. Na circa drie dagen mag het verband er af. Nadat de hechtingen verwijderd zijn mag u beginnen met handtherapie en oefeningen om uw hand en polsgewricht gecontroleerd te trainen. In de meeste gevallen kunt u na circa zes tot acht weken vrijwel alle handelingen weer verrichten, in een enkel geval duurt het wat langer.