pexels-photo-3818835

Onze werkwijze

U kunt bij ons op verschillende manieren onder behandeling komen, namelijk:

U heeft een verwijzing van een huisarts of medisch specialist

U wordt door uw huisarts of uw behandelend arts in het ziekenhuis naar onze praktijk doorverwezen, vanwege onze specialisatie in handtherapie. U neemt in dat geval een volledig ingevulde, door de arts ondertekende verwijzing mee.

U komt op eigen initiatief naar onze praktijk (dtf)

Dit heet dtf (directe toegankelijkheid fysiotherapie). U heeft ons gevonden op internet, via een advertentie of u heeft van iemand goede referenties van onze praktijk gekregen. U maakt gewoon een afspraak, een verwijzing is dan niet nodig.

Een collega-fysiotherapeut of zorgverlener verwijst u naar onze praktijk (dtf)

Dit valt onder dtf. U heeft geen verwijzing nodig. Indien nodig zal uw zorgverlener een overdracht aan uw meegeven, of ons met uw toestemming van tevoren informeren.

  • Benieuwd waar we u kunnen helpen?

    Bekijk hier op welke locaties wij allemaal zitten

  • Locaties

Eerste intake en onderzoek

Het eerste bezoek bestaat ten alle tijden uit een intake en een onderzoek. Tijdens de intake worden alle relevante zaken rondom uw gezondheidsklacht doorgenomen. Daarop volgt het lichamelijk onderzoek. Als niet bekend is wat de diagnose is, zal het onderzoek erop gericht zijn om tot een diagnose te komen. Kortom: wat is er precies aan de hand? Als er al wel een diagnose bekend is, zal dit onderzoek zich met name richten op controle van de diagnose, en meting van de beginwaarden voor start van de behandeling.

Na de eerste intake: behandelplan en start met behandeling

Na intake/onderzoek wordt bekeken of wij mogelijkheden hebben om u te kunnen behandelen. Zo ja, dan wordt het behandelplan met u besproken en verdere behandeling wordt ingepland. Indien de planning het toelaat proberen wij intake/onderzoek na de eerste behandeling direct achter elkaar te plannen, zodat de behandeling zo snel mogelijk gestart kan worden De inhoud van de behandeling verschilt per klacht of revalidatietraject. Een vragenlijst kan een onderdeel van de behandeling zijn. Om een zo goed mogelijk eindresultaat te krijgen, is het belangrijk dat u de instructies en oefeningen van uw behandelaar goed opvolgt.

  • Benieuwd waar we u allemaal mee kunnen helpen?

    Bekijk hier welke aandoeningen we allemaal kunnen behandelen

  • Aandoeningen